Nghe và kể lại câu chuyện “Kéo cây lúa lên”

Nghe và kể lại câu chuyện ” Kéo cây lúa lên”.Mọi người thường gọi anh ta là một chàng ngốc.

ĐỀ BÀI

Nghe và kể lại câu chuyện “Kéo cây lúa lên“.

BÀI THAM KHẢO

Kéo cây lúa lên

     Mọi người thường gọi anh ta là một chàng ngốc. Một hôm anh ta ra đồng thấy ruộng lúa nhà mình xấu hơn ruộng lúa nhà người. Anh bèn kéo tất cả cây lúa của ruộng mình lên cao hơn lúa của nhà bên cạnh. Làm xong, anh quay về nhà khoe với vợ:

–  Thấy lúa nhà mình xấu quá, tôi đã kéo chúng lên. Bây giờ thì nó đã cao hơn lúa của mọi người rồi !

      Nghe chồng nói vậy, chị vợ vội ra đồng xem thử, thì thấy lúa trong thửa ruộng nhà mình đã héo rũ xuống cả rồi.

Chia sẻ: Giasukinhte.com

Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button