Kể lại nội dung bài văn Một người chính trực theo lời của nhân vật Tô Hiến Thành

Tôi là Tô Hiến Thành, giữ chức quan đứng đầu triều đình nhà Lý. Năm 1175, vua Lý Anh Tông mất.

Đề bài

Kể lại nội dung bài văn Một người chính trực theo lời của nhân vật Tô Hiến Thành.

Lời giải chi tiết

         Tôi là Tô Hiến Thành, giữ chức quan đứng đầu triều đình nhà Lý. Năm 1175, vua Lý Anh Tông mất. Trong di chiếu có nói rõ tôi phải phò thái tử Long Cán, con thứ của Thái hậu họ Đỗ lên ngôi. Nhưng Thái hậu Chiêu Linh lại muốn lập con lớn của mình là Long Xưởng nên cho người đem vàng bạc đút lót phu nhân của tôi để nhờ giúp đỡ. Tôi nhất định không nghe theo, cứ theo đúng di chiếu lập Long Cán lên ngôi, lấy hiệu là vua Lý Cao Tông.

         Phò tá vua Lý Cao Tông được bốn năm, tôi lâm bệnh nặng. Quan tham tri chính sự là Vũ Tán Đường ngày đêm hầu hạ bên giường bệnh. Còn gián nghị đại phu Trần Trung Tá do bận nhiều công việc của triều đình nên không mấy khi tới thăm.

       Một hôm, Đỗ Thái hậu cùng vua Lý Cao Tông tới thăm và hỏi tôi:

–  Nếu chẳng may ông mất thì ai sẽ là người thay ông đứng đầu triều đình?

       Không chút do dự, tôi đáp:

–  Có gián nghị đại phu Trần Trung Tá.

  Em đã được đọc truyện ngụ ngôn Gà mái đẻ trứng vàng (L.Tônxtôi). Hãy viết lại câu chuyện đó theo lời kể của một trong hai nhân vật (người chủ, con Gà mái)

      Thái hậu ngạc nhiên nói:

–  Vũ Tán Đường hết lòng vì ông, sao không tiến cử?

      Tôi cứ thực tình tâu rằng:

–  Nếu Thái hậu cần người hầu hạ giỏi thì tôi xin cử Vũ Tán Đường, còn cần người tài ba giúp nước, tôi xin cử Trần Trung Tá.

Chia sẻ: Giasukinhte.com

Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button