Home / Học Tiếng Anh / Giáo viên Tiếng Anh là gì

Giáo viên Tiếng Anh là gì

Rate this post

Sau đây thầy sẽ giải đáp cho các em nghĩa của các từ Tiếng Anh thuộc chủ đề giáo viên nhé: Giáo viên Tiếng Anh là gì???

Giáo viên Tiếng Anh là gì nào các em

…Là teacher
Lớp học Tiếng Anh là gì???

…Là class
Học sinh Tiếng Anh là gì???

Các em có thể dùng các từ sau đây:
student: hoc̣ sinh, sinh viên, chỉ người đi hoc.
pupil: học sinh, nhấn mạnh đây là một đứa trẻ.
schoolchild: ám chỉ một đứa trẻ đi học

Trung Tâm Gia Sư Kinh Tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button