Đơn xin cấp thẻ đọc sách

Hãy chép mẫu đơn dưới đây vào vở và điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống.

ĐỀ BÀI

Hãy chép mẫu đơn dưới đây vào vở và điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…. ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi: Thư viện ………………………………………………………

Em tên là: ………………………………………………………………..

Sinh ngày: ………………………….. Nam (Nữ) ……………………..

Nơi ở: ……………………………………………………………………..

Học sinh lớp: ……………… Trường: ………………………………….

Em làm đơn này xin đề nghị thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm … .

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi qui định của Thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

……………………..

BÀI THAM KHẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thị xã Bến Tre, ngày 25 tháng 10 năm 2019

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi:    Thư viện Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Em tên là:    Hoàng Mai Hương

Sinh ngày:    12 – 10 – 2010                   Nữ

Nơi ở:    Số nhà 83, phường Phú Khương, Đại lộ Đồng Khởi, thị xã Bến Tre   

Học sinh lớp:    3A           Trường:    Tiểu học Võ Thị Sáu

Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm học 2019 – 2020

  Tả ngôi nhà em đang ở

Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

Hoàng Mai Hương

Chia sẻ: Giasukinhte.com


Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button