Đọc, hiểu bài ” Điều ước của vua Mi-đát” và trả lời câu hỏi

Vua Mi-đát xin Thần Đi-ô-ni-dốt ban cho phép lạ: hễ mọi vật mà vua chạm đến đều hóa thành vàng.

Đọc, hiểu bài “Điều ước của vua Mi-đát”

Trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1:

Vua Mi-đát xin Thần Đi-ô-ni-dốt điều gì ?

Phương pháp giải:

Vua Mi-đát xin thần Đi-ô-ni-dốt làm cho mọi vật mình chạm vào đều biến thành vàng.

Lời giải chi tiết:

Vua Mi-đát xin Thần Đi-ô-ni-dốt ban cho phép lạ: hễ mọi vật mà vua chạm đến đều hóa thành vàng !

Câu 2:

Thoạt đầu, điều ước được linh nghiệm như thế nào?

Phương pháp giải:

Con đọc từ đoạn: “Vua Mi-đát thử bẻ…” đến “… sung sướng hơn thế nữa.”

Lời giải chi tiết:

Thần Đi-ô-ni-dốt đã vui lòng cho vua Mi-đát điều ước. Thoạt đầu, điều ước rất linh nghiệm. Mi-đát bẻ một cành sồi thì cành đó biến ngay thành cành vàng; ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Và khi nhà vua ngồi vào bàn tiệc, mọi thức ăn đồ uống hễ vua chạm tay vào đều biến thành vàng hết. Bụng đói cồn cào, chịu không nổi, lúc bấy giờ Mi-đát mới thấy mình đã xin Thần một điều ước khủng khiếp.

Câu 3:

Tại sao Mi-đát lại xin Thần thu lại điều ước ?

Phương pháp giải:

Khi vua Mi-đát ngồi vào bàn ăn thì đã có chuyện gì xảy ra?

Lời giải chi tiết:

Vua Mi-đát phải khẩn cầu xin Thần Đi-ô-ni-dốt lấy lại điều ước mà Thần đã ban cho, vì sau khi điều ước linh nghiệm được thể hiện, Mi-đát mới cảm thấy sâu sắc rằng: vàng tuy quý thật, nhưng người ta không thể ăn uống bằng vàng. Không thể sống nổi, nếu bị đói khát dù có nhiều vàng. Lòng tham có nhiều vàng không thể đem lại hạnh phúc !

Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button