Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) siêu ngắn lớp 9 tập 2

Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) siêu ngắn nhất trang 97 SGK ngữ văn 9 tập 2 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

Câu 1:

Trả lời câu 1 (trang 97 SGK Ngữ văn 9, tập 2):Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) siêu ngắn lớp 9 tập 2

Câu 2:

Trả lời câu 2 (trang 98 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

a) kêu: từ toàn dân, tương đương ở từ “nói to”.

b) kêu: từ địa phương; tương đương từ toàn dân gọi. 

Câu 3:

Trả lời câu 3 (trang 98 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Các từ địa phương trong câu đố là:

–     trái: quả

–     chi: gì

–     kêu: gọi

–     trống hổng trống hảng: trống rỗng trống rễnh

Câu 4:

Trả lời câu 4 (trang 99 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) siêu ngắn lớp 9 tập 2

Câu 5:

Trả lời câu 5 (trang 99 SGK Ngữ văn 9, tập 2):

a. Không. Vì bé Thu chưa có dịp giao tiếp rộng rãi ra bên ngoài địa phương của mình.

b. Trong lời kể tác giả vẫn dùng một số từ ngữ địa phương dễ hiểu để nêu sắc thái của vùng đất nơi việc được kể diễn ra. Tuy nhiên tác giả có chủ định không dùng quá nhiều từ ngữ địa phương để khỏi gây khó hiểu cho người đọc không phải là người địa phương đó.

Chia sẻ: Giasukinhte.com

Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button