Bài 1 – Em cùng các bạn trong tổ tổ chức một cuộc họp trao đổi về trách nhiệm của học sinh trong cộng đồng

Hôm nay, tổ ta họp về việc bảo vệ cây xanh ở khu vực trường và xung quanh lớp học, góp phần cùng cả lớp và toàn trường thực hiện tốt phong trào “xanh trường đẹp lớp”.

ĐỀ BÀI

Em hãy cùng các bạn trong tổ mình tổ chức một cuộc họp trao đổi về trách nhiệm của học sinh trong cộng đồng.

BÀI THAM KHẢO

a) Lí do và mục đích cuộc họp:

     Thưa các bạn! Hôm nay, tổ ta họp về việc bảo vệ cây xanh ở khu vực trường và xung quanh lớp học, góp phần cùng cả lớp và toàn trường thực hiện tốt phong trào “xanh trường đẹp lớp”.

b) Tình hình bảo vệ cây xanh ở trường ta, lớp ta hiện nay:

     Hiện nay, trong khu vực trường, nhiều cây xanh bị xâm hại, nhất là những cây còn nhỏ luôn bị vặt lá, bẻ cành, làm cho chúng không phát triển được. Nhà trường yêu cầu học sinh các lớp phải có ý thức bảo vệ cây xanh, riêng cây thuộc khu vực lớp nào thì lớp đó phải chịu trách nhiệm bảo vệ. Vì vậy, theo ý kiến của cô chủ nhiệm, lớp ta có 8 cây xanh xung quanh lớp, chia đều cho 4 tổ. Mỗi tổ 2 cây. Tổ ta có 2 cây ở phía trước lớp. Tôi đề nghị các bạn thảo luận bàn biện pháp bảo vệ những cây đó.

c) Biện pháp thực hiện:

     Sau khi thảo luận, các ý kiến đều thống nhất cách thức bảo vệ các cây xanh như sau:

  Kể về một người hàng xóm mà em quý mến và viết những điều em vừa kể thành một đoạn văn ngắn

–   Các cây còn nhỏ cần phải có hàng rào che chắn.

–   Phải thường xuyên tưới nước cho cây.

–   Tổ có 10 người chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm chịu trách nhiệm chăm sóc bảo vệ 1 cây.

–   Tổ trưởng chịu trách nhiệm phân công cụ thể các cá nhân vào trong từng nhóm và định ra ngày cụ thế làm rào che chắn cho cả 2 cây.

Chia sẻ: Giasukinhte.com

Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button